2023 Summer Course Schedule

BIBLE & THEOLOGY
BT 2000 Old Testament Survey (CORE) 8-10 am Sundays Jun 11 – Jul 30
BT 3000 New Testament Survey (CORE) 8-10 am Sundays Jun 11 – Jul 30
BT 4000 Theology Survey (CORE) 8-10 am Sundays Jun 11 – Jul 30
BT 4150 Expository Preaching 2-4 pm Sundays Jun 11 – Jul 30